Baggrund

Håndtering af forskningsdata på struktureret og bæredygtig vis kræver viden, interesse og kompetencer. Igennem flere år har ansatte på danske forskningsinstitutioner mødtes og udviklet værktøjer til at fremme viden og kompetencer inden for research data management (RDM). Dette er tidligere sket i regi af DM Forum under DeiC, DEFF og den danske node under Research Data Alliance. Da disse initiativer udløb opstod et behov for at vedligeholde kontakt og mulighed for sparring. Nationalt RDM Netværk blev derfor etableret i november 2020 med det primære formål at fungere som et uafhængigt sparrings-netværk for personer med arbejdsområde indenfor eller interesse for RDM.

Formål

Mange af netværkets medlemmer har en front-office-funktion på institutionerne. Ofte vil Nationalt RDM Netværk derfor samarbejde og vidensudveksle på front office-delen, for eksempel omkring udbredelse af FAIR, undervisningstiltag og RDM-kompetenceudvikling. Netværket kan benyttes til at udvikle og samarbejde omkring kompetencer og værktøjer og er åben for al vidensudveksling og nye initiativer på RDM-området.

Bliver du en del af netværket kan du få hjælp til at identificere værktøjer og ressourcer til dit daglige arbejde. Vi hjælper hinanden med at holde os opdateret på nationale og internationale initiativer og retningslinjer.

Hvert halve år afholdes et arrangement med tilhørende medlemsmøde. Dette udbydes af en af de deltagende institutioner og kan være oplæg, workshop eller et Train-the-Trainer-event.

Kontakt

Det er DTU der står for administrationen af netværket. Kontakt datamanagement@dtu.dk  hvis du vil høre mere eller meldes ind.

Vores medlemsplatform og primære kommunikationskanal er via Teams.

Medlemskab

Alle med interesser for RDM og FAIR-principperne kan blive medlemmer. Medlemskab er gratis, da institutionerne på skift står for administration, møder og arrangementer. Er du ene person i en organisation/institution skal det ikke afskrække dig fra at melde dig ind. Du vil finde dygtige og rare personer at gå sammen med, når turen når til dig.

Da medlemmernes arbejde betales af deres institutionerne, er arbejdet, der udføres i netværket, til gavn for institutionerne, og kan have direkte indflydelse på den front office-rolle og service, som medlemmerne tilbyder egne forskere.